โรงเห็ดอัตโนมัติ

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน จ.อ่างทอง
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล3 วันฃดชัยมงคล จ.อ่างทอง
 โรงเห็ดอัตโนมัติ ต่อยอดจากการคิดค้นอุปกรณ์สร้างหมอกน้ำ/น้ำฝอยยูเล็ม -ULEM (Ultra Low Energy Mist) โรงเห็ดอัตโนมัติได้ออกแบบให้มีขนาดบรรจุก้อนเชื้อเห็ดประมาณ 1 000ก้อน ขนาดโรงเห็ด= ก2.40xย2.40xส2.50เมตร โครงสร้างทำด้วยเหล็กชุบสังกะสีทั้งหลัง และคุมด้วยผ้าใบ Supper Blue Sheet อย่างดีตัดเย็บเข้ารูปกับโครงสร้าง มีประตูเข้าทางด้านหน้าและหลัง การระบายอากาศใช้พักลมเล็ดขนาก 5นิ้วจวนวน 6 ตัว และให้ความชื้นโดย ยูเล็ม จำนวน 4ตัว การทำงานเป็นอย่างอัโนมัติ โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของยูเล็ม และพัดลมระบายอากาศ ให้ทำงานหรือหยุดการทำงานนตามเวลา ที่กำหนด สามารถเพาะเห็ดได้ทุกชนิด ไม่ว่าเห้ดในเขตร้อนหรือเขตหนาว เช่นเห็ด โคนญิปุ่น เห็ดหัวลิง เห็ดหลินจือ เห็ดนางฟ้า เห็ดโอรินจิ เห็ดหูหนู และเห็ดอื่นๆเป็นต้น


โรงเห็ดอัตโนมัติ เหมาะสำหรับ
 • การเพาะเลี้ยงเห็ดก้อนทุกชนิด
 • เพาะเห็ดในรูปแบบอุตสาหกรรม
 • โครงการอาหารกางวันโรงเรียน โครงกาเสริมรายได้และสร้างอาชีพชุมชน
 • โครงการหมู่บ้านเห็ด หรือการเพาะเลี้ยงเห็ดหลายๆชนิดในที่เดียวกัน โดยมีโรงเห็ดหลายๆโรงและกำหนดให้แต่ละโรงทำงานแตกต่างกัน ในเรื่อง อากาศ ความชื้น และอุณหภูมิ เพื่อให้เหมาะกับเห็ดในชนิดนั้นๆ 
 • ใช้ไฟฟ้าขนาด 220vAC (ไฟฟ้าใช้ในบ้านธรรมดา) สามารถแปลงช้กับแผงรับพลังแสงอาทิตย์อย่างโซลาเซล์(Sola )

ส่วนประกอบของโรงเห็ดอัตโนมัติ
 1. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีขนาดพิเศษ ต่อเป็นรูปโครงข้อหมุน(TRUSS )ทั้งหลัง ขนาด ก2.40xย2.40xส2.50เมตร
 2. ผ้าBlue Sheet อย่างหนาตัดเย็บตามรูปของโครงสร้าง มีประตูผ้า2บานปิดด้วยแถบตีนจิ้งจกตลกความยาวประตู มีช้องระบายอากาศที่บริเวณจัวทั้งด้านหน้าและหลัง
 3. ระบายอากาศโดยพัดลมขนาด5นื้วจำนวน 6ตัว 
 4. โรงสร้างเหล็กชุบสังกะสี
 5. คานแขวนก้อนเชื้อเห็ดเป็นอลูมิเนียมกล่องขนาด ประมาณ 1 3/4นิ้วx 1 3/4นิ้ว หนา 0.5มม. จำนวน4ท่อน
 6. แป้นแขวนเห็ดจำนวน 67ชุด
 7. อุปกรณ์สร้างหมอกน้ำ/ความชื้น ยูเล็ม จำนวน 4ตัว
 8. อุปกรณ์ควบคุมการทำงานและตั้งเวลา 1กล่อง
 9. วาวล์น้ำไฟฟ้า 1ตัวผลงาน
ผลงาน
 • โครงการส่วนพระองค์สมเด้จพระเทพฯ วังสวนจิตรลัดดา โครงการทกลองเพาะเห็ดหลินจือ และเห้ดหัวลิง จำนวน 4โรง
 • โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล จำนวน 1โรง
 • โครงการช่วยพี่น้อง 3ชายแดนภาคใต้ จำนวน 50โรง
 • โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ 110โรง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น