กล่องควบคุม ยูเล็ม(Control Box)


กล่องควบคุม
กล่องควบคุมอุปกรณ์สร้างหมอกน้ำ/ความชื้น ยูเล็ม เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในการใช้ยูเล็มให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด กล่องควบคุมทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าที่บ้าน (ไฟกระแสสลับ 220 VAC) ให้เหมาะกับ ยูเล็ม(ไฟกระแสตรง 12 VDC) และควบคุมยูเล็มให้ทำงานและหยุดทุกๆ 10-15 วินที การใช้งานเพียงเสียบปลั๊กก็ใช้งานได้แล้ว ไม่ยุ่งยาก มีให้เลือก 3 รุ่นคือ

  • กล่องควบคุม(เล็ก) -Control Box(S) ใช้กับยูเล็ม 1-2 ตัว
  • กล่องควบคุม(กลาง)-Control Box(M) ใช้กับยูเล็ม 1-7ตัว
  • กล่องควบคุม(ใหญ่)-Control Box(`L) ใช้กับยูเล็ม 1-11ตัว

ประโยชน์ของกล่องควบคุม

  1. ใช้กับ ยูเล็ม ในรุ่นล่าสุดให้ยูเล็มทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอายุของยูเล็ม
  2. ถูกออกแบบให้ทำงานคู่กับเครื่องปั้มน้ำเล็ก สำหรับการควบคุมอุณหภูมิของอากาศในโรงเห็ด และใช้การใส่ปุ๋ย หรือยาฆ่าแมลง(อ่านข้อมูลเรื่องยูเล็ม)ในแปลงปลูกผักอัตโนมัติ
  3. กล่องควบคุมรุ่นใหม่ จะมีการออกแบบให้สามารถ ปรับประสิทธิภาพตัวเอง โดยใช้อุปกรณ์เสริม(Up Grade Box)ต่อพ่วง ทำให้กล่องควบคุม สามารถทำงานกับยูเล็มได้เพิ่ม อีกเท่าตัว เช่น่ กล่องควบคุม(กลาง)ใช้กับยูเล็มได้เต็มที 7 ตัว แต่สามารถทำให้ใช้กับยูเล็มเพิ่มเป็น 14ตัวทันทีการใช้งาน

  1. นำสายไฟฟ้าจากยูเล็ม มีสีแดง และดำมาต่อเข้าที่ ปุ่ม แดงและดำใต้กล่องควบคุม ทั้งนี้ไม่ใช้ยูเล็มเกินกว่าที่ได้กำหนดไว้ 
  2. นำเครื่องปั้มน้ำเล็กมาเสียไฟที่ใต้กล่องควบคุม ต่อจากนั้น
  3. เอาสายไฟของกล่องควบคุมเสียบเข้ากับไฟฟ้าบ้าน เท่านี้ก็เรียบร้อยครับ

หมายเหตุ การใช้ยูเล็มมากกว่าที่กำหนดไว้สำหรับกล่องควบคุมแต่ละรุ่น จะทำให้กล่องควบคุมเสียได้ การจะเพิ่มปริมาณยูเล็ม สำหรับกล่องควบคุมทำได้โดยการ เพิ่มอุปกรณ์เสริม (Up Grade Box) เท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น