อุปกร์เสริม กล่องควบคุมยูเล็ม(Up Grade Box)

อุปกรณ์เสริม กล่องควบคุมยูเล็ม (Up Grade Box) ที่ทีมงานบ้านเห็ดได้ออกแบบขึ้นมาใช้งาน เพื่อให้กล่องควบคุม ยูเล็ม (Control Box) สามารถใช้กับยูเล็มได้มากขึ้น โดยเพิ่มค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย

ประโยชน์
1. เหมาะใช้ในการออกแบบให้ยูเล็ม ลดความร้อนในอาคารหรือการเลี้ยงสัตว์ ที่จำเป็นต้องให้ยูเล็มทำงานต่อเนื่อง
2.ใช้เพิ่มปริมาณยูเล็มได้จากความสามารถของกล่องควบคุมเดิม(Control Box) อีก 1 เท่า เช่น กล่องควบคุม ใหญ่(Control Box(L)) ใช้ยูเล็มได้เต็มที่ 11 ตัว เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริม(Up grade Box)เข้าไป ก็จะทำให้สามารถใช้ยูเล็มได้เป็น 22 ตัวทันที

อุปกรณ์ที่ติดมากับ อุปกรณ์เสริม(Up Grade Box)
  1. กล่องอุปกรณ์เสริม 1 กล่อง
  2. สายไฟดำ-แดงพร้อมหางปลา ยาว 30 ซม. 1 เส็น
วิธีใช้งาน

  1. ต่อสายไฟ ดำ-แดง ที่ให้มาพร้อมกับ อุปกรณ์เสริม(Up Grade Box) เข้าที่ กลองควบคุม (Control Box)ตามภาพ สังเกตุ ให้ต่อปุ่มแดง ที่มีแหวนสี เขียว ของกล่องควบคุ(Control Box)ม กับ อุปกรณ์เสริม(Up Grade Box)สำคัญมากครับ
  2. ต้องใช้สายน้ำ ปั้มน้ำเล็กและยูเล็มแยกกัน 2ชุด กล่าวคือให้กล่องควบคุมเดิม ควบคุมปั้มน้ำ และยูเล็ม 1ชุด และ อุปกรณ์เสริม ก็ควบคุม ยูเล็ม และปั้นน้ำอีกชุด ทั้ง 2 ชุดจะทำงานสลับกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น