ชุดเขี่่่ยเชื้อเห็ด+DVD

ชุดเขี่ยเชื้อเห็ด และ DVD เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างสูงของผู้ที่เข้ามาอบรม"การเพาะเลี้ยงเห็ดอย่างมืออาชีพ" ทำให้ให้ผู้ที่จะฝึกการเขี่ยเชื้อเห็ด สามารถดูเทคนิกการเขี่ยเชื้อจาก DVD และทำตามได้ทันทีอย่างถูกต้อง ทั้งยังไม่ต้องเสียเวลาในการจัดหาอุปกรณ์


ชุดเขี่ยเชื้อเห็ด+DVD สอนการเขี่ยเชื้อประกอบด้วย
  1. DVD การสอนการเขี่ยเชื้อเห็ด จำนวน 3 แผ่น
  2. ตะเกียงแอลกอฮอล์ พร้อมใส้ จำนวน 1 ชุด
  3. ด้ามมีดผ่าตัด#3 สแตนเลส จำนวน 1 อัน
  4. ใบมีดสแตนเลส#11 จำนวน 2 อัน
  5. สเปรย์พ่นน้ำใช้ล้างมือ จำนวน 1 อัน
  6. เข็มเขี่ยเชื้ตรง จำนวน 1 อัน
  7. เข็มเขี่ยเชื้องอ จำนวน 1 อัน
  8. คีมปากตรงกลาง จำนวน 1 อัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น