วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แป้นแขวนเห็ด ชนิดถอดและใส่ได้ทันที

แป้นแขวนเห็ด

"บ้านเห็ด"ไม่เคยมองข้ามในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เป็นปัญหาของเกษตรกร ในการเพาะเลี้ยงเห็ด แป้นสำหรับแขวนเห็ดเป็นสิ่งหนึ่งที่ "บ้านเห็ด"ได้ออกแบบขึ้นมาใหม่ ใช้ง่าย สามารถใส่เข้าหรือถอดออกจากเชือกได้ทันทีที่ต้องการ โดยไม่ต้องตัดหรือปลดเชื่อกแขวนเห็ด

คิดแค่นี้ก็เป็นครั้งแรกของประเทศไทยแล้ว แต่ราคายังเท่าเดิม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น