วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อุปกรณ์เสริม กล่องควบคุม ยูเล็ม(Up Grade Box)อุปกรณ์เสริม กล่องควบคุม ยูเล็ม(Up Grade Box)


กล่องอุปกรณ์เสริม (Up Grade BoX) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกล่องควบคุมยูเล็ม (Control Box) เดิมให้สามารถทำงานคู่กับ ยูเล็มได้มากขึ้นอีก 1 เท่า เช่น กล่องควบคุมกลาง(Control Box(M)) ใช้กับยูเล็มเต็มที่ 7ตัว เมื่อเพิ่มกล่องอุปกรณ์เสริมไปก็จะสามารถใช้กับยูเล็มได้ 14ตัวทันที และรับรองโดย"บ้านเห็ด"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น